Jump to the main content block

新南向專班 Chuyên ban Tân Hướng Nam

招生資訊 Thông tin tuyển sinh

Brochure download(vn)(Open new window)
Poster download(vn)(Open new window)
Brochure download(my)(Open new window)
Poster download(my)(Open new window)

Hoạt động tuyên truyền Đường dây nóng tư vấn du học sinh của Bộ Giáo dục

教育部優化大專校院境外學生諮詢服務
Bộ Giáo dục phục vụ học sinh quốc tế trường đại học

  • 專屬網頁及意見信箱(www.nisa.moe.gov.tw另開新視窗)
    Trang web và hòm thư ý kiến(www.nisa.moe.gov.tw)
  • 服務專線電話(0800-789-007),週一至週五上午9時至下午5時,非上班時間也有語音答錄服務。
    Đường dây nóng(0800-789-007),Thứ 2 đến thứ 5 9:00-17:00, thời gian tan làm có phục vụ trả lời tự động.